در جستجوي روش‌شناسي‌هاي آينده‌نگاري

پژوهش در مورد آينده، مطالعه‌ي تغيير احتمالي است ـ كه آشكاركننده چيزي است كه احتمالاً ظرف ۱۰ تا ۲۵ سال آينده يا بيشتر، به تفاوتي اساسي مي‌انجامد. مطالعه گذشته صرفاً به معناي پيش‌بيني اقتصادي يا تحليل اجتماعي يا پيش‌نگري فناوري نيست، بلكه به مفهوم يك بررسي چندرشته‌ايِ تغيير، در همه‌ حوزه‌هاي اصلي زندگي، به منظور يافتن پويايي‌شناسي تعاملي است، كه عصر آينده را خلق مي‌كند.

دانلود مقاله