subaction showcomments cialis smile watch prunda

Viagra Precio Generico envenipali [url=https://biracialism.com/]cialis generic name[/url] deassysces Viagra E Cocaina WatUsaws cheapest cialis 20mg Eldenekneeme Comprar Cialis Viagra

🔹🔹آنچه كه پژوهشگران آينده باید بدانند / مدیریت تغییر مبتنی بر منطق فازی🔹🔹

🔘برای رهبری تغییر اعتقاد به منطق فازی یک الزام است.

▫️در اواسط قرن ۱۹میلادی سورن کی یرکگارد، فیلسوف اگزیستانسیالیست در کتابی به نام «یا این یا آن» انسان را برده ای کیهانی نامید که انتخاب های «دودویی» در تصمیم گیری هایش او را در زندان مخوف حبس کرده است، چرا که در این زندان گزینه های تصمیم گیری مربوط به انجام یا عدم انجام کاری یا درباره بودن یا نبودن چیزی است و گزینه دیگری برای انسان وجود ندارد.

◾️در دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم، اکثر چیزهایی که درست به نظر می رسند، نسبتا درست هستند و در مورد صحت و سقم پدیده های واقعی همواره درجاتی از «عدم قطعیت» صدق می کند. به عبارت دیگر پدیده های واقعی تنها سیاه یا تنها سفید نیستند، بلکه در طیف «خاکستری» هستند. پدیده های واقعی همواره «فازی»، «مبهم» و «غیردقیق» هستند.

▫️به این ترتیب درحالی که در تمامی جهان حتی یک پدیده را نمی توان یافت که صددرصد درست یا صددرصد نادرست باشد، علم با ابزار ریاضی خود همه پدیده های جهان را این طور بیان می کرد. به همین دلیل علم دچار اشتباه شد. منطق فازی، یک جهان بینی جدید است که با وجود ریشه داشتن در فرهنگ مشرق زمین، با نیازهای دنیای پیچیده امروز بسیار سازگارتر از منطق ارسطویی است.

▫️▫️منطق فازی، جهان را آن طور که هست به تصویر می کشد. بدیهی است چون ذهن ما با منطق ارسطویی پرورش یافته، برای درک مفاهیم فازی در ابتدا باید کمی تامل کنیم، ولی وقتی آن را شناختیم، دیگر نمی توانیم به سادگی آن را فراموش کنیم. دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم، دنیای پر از ابهام و عدم قطعیت است. دنیایی پر از تضادها و تغییرهای هولناک است که در برخی موارد نقطه ایستایی برای ارائه نسبیت هم به شکل دقیق میسر نیست.

◾️رهبرانی که روزانه با این ورودی های در حال تغییر روبه رو هستند اگر بخواهند براساس روش های دو گزینه ای در شناخت شرایط سماجت کنند با نتیجه ای منفی مواجه خواهند شد که هیچ سودی جز هزینه نخواهد داشت. رهبران سازمان ها باید مطابق قابلیت های خود بتوانند با استفاده از داده های نامشخص، کیفی، نسبی و حتی بعضا متضاد به نتیجه گیری و تصمیم گیری های درست دست یابند.

▫️▫️منطق فازی معتقد است که ابهام در ماهیت تمام علوم وجودداردواین ابهام در علوم اجتماعی به مراتب تشدید شده است. برخلاف تفکر حاکم بر رهبران کسب وکارها که معتقدند باید اطلاعات ورودی بسیار دقیق‏ باشد تا خروجی ها بهتر و اجرایی تر باشد، پروفسور لطفی‏زاده پدر علم فازی معتقد است باید به دنبال ساختن مدل‏هایی بود که ابهام وعدم اطمینان رابه عنوان بخشی ازسیستم در خودش مدل سازی کند.

💢اواستدلال کردکه بشر به ورودی ها واطلاعات دقیق نیازی ندارد بلکه قادر است کنترل تطبیقی را به صورت بسیار بالایی مطابق فرآیند مغز انجام دهد. اگر کنترل کننده های فیدبک را در سیستم ها طوری طراحی کنیم که بتواند داده های مبهم را دریافت کند، این داده ها می توانند به طور ساده تر و موثرتری در اجرا به کار برده شوند.

🔘 رهبری موقعیتی مبتنی بر منطق فازی

▫️▫️در دنیای منطق فازی حتی دو مفهوم که متضاد یکدیگرند، می توانند هر دو صحیح باشند و هر دو هم مورد استفاده قرار گیرند.

◾️در سال های اخیر به جای اینکه ثبات وضعیت نرمال سازمان ها باشد و تغییر وضعیت غیرنرمال آنها، دقیقا عکس این مطلب اتفاق افتاده است؛ یعنی ثبات به جای تغییر در محیط های رقابتی کاملا دینامیک، وضعیتی به مراتب نامطمئن تر پیدا کرده است و عملا جای خود را با هم تعویض کرده اند. این جابه جایی روز به روز هم بیشتر می شود. در چنین شرایطی ارائه اطلاعات اگر هم به درستی اتفاق افتاده باشد نمی تواند در آینده ای نزدیک پایداری خود را حفظ کند.

◾️پس اگر بخواهیم با چالش تغییرات مواجه شوم، سبک «رهبری موقعیتی» می تواند شکل هایی از رهبری یا ترکیبی از سبک های شناخته شده دهگانه یا سبک بدیعی متناسب با شرایط سازمانی که درآن کار می کنیم برای ما به وجود بیاید.

▫رهبری موقعیتی مبتنی بر منطق فازی پاسخ مناسبی به شرایط تغییر در کسب وکار است. در واقع منطق فازی به رهبران کمک می کند تا با ورودی اطلاعات ناقص، خطای نسبی و شرایط مبهم بتوانند تصمیم های درستی برای تغییرات سازمان اتخاذ کنند. با اینکه منطق فازی پدیده غیرقطعی و نامشخص را توصیف می کند با این وجود یک تئوری دقیق و کامل است.

🔹️🔹️۱۷ عامل اصلی «ورشکستگی آبی» ایران🔹️🔹️

🔹️🔹️۱۷ عامل اصلی «ورشکستگی آبی» ایران🔹️🔹️

🔘برمبنای یک تحقیق بین المللی کشورمان به موضوع « سندروم ورشکستگی آبی» دچار شده است و برمبنای این بررسی علمی، اثرات توسعه بی رویه از تحریم و تغییر اقلیم نیز وضعیت ایران را بدتر کرده است.

◾️به گزارش خانه آب ایران«خشکسالی اقتصادی-اجتماعی ایران: چالشهای یک ملت ورشکسته آبی» عنوان مقاله علمی سه استاد ایرانی دانشگاه های انگلستان و آمریکاست که در آخرین شماره نشریه علمی «مطالعات ایران» چاپ شده است.

▫️این مقاله که حاصل همکاری پژوهشی دکتر کاوه مدنی (امپریال کالج لندن)، امیر آقاکوچک (دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین) و علی میرچی (دانشگاه تگزاس در ال پاسو) است ۱۷ عامل و شتاب دهنده اصلی را برای مشکلات کنونی آب کشور شناسایی و معرفی می کند.

♻️این عوامل شامل موارد زیر است:
۱- افزایش سریع جمیعت
۲- مهاجرت و گسترش شهرنشینی
۳- زیرساختهای ناکافی برای توزیع آب
۴- افت کیفیت آب
۵- کشاورزی ناکارآ
۶- رویای خودکفایی غذایی
۷- افزایش تقاضای آب
۸- آب و انرژی ارزان
۹- سدسازی بی رویه
۱۰- چاههای عمیق
۱۱- خشکسالی
۱۲- سیل
۱۳- تغییر اقلیم
۱۴- عطش توسعه و «مأموریت هیدرولیکی (آبی)» ناتمام
۱۵- تحریم ها و عدم ثبات اقتصادی
۱۶- ساختار نا مناسب حکمرانی آب
۱۷- سطح پایین هوشیاری زیست محیطی

🔸️🔸️در بخشی از مقاله با عنوان «طبیعی یا انسانی؟» این نکته را یادآوری می شود که با وجودآنکه تغییرات متغیرهای اقلیمی وخشکسالی های مکرر و حتی تحریم های اقتصادی فشار بر منابع آبی ایران را افزایش داده اند، وضعیت کنونی آب ایران محصول سالها مدیریت نامناسب براساس درک نادرستی از مفهوم توسعه است.

◾️◾️بنابراین نظریه، خشکسالی ایران از نوع «خشکسالی انسانی» یا «خشکسالی اقتصادی-اجتماعی» است که به خاطر بیشتر شدن تقاضای آب از توان منابع آبی کشور رخ داده است.

▫️کاوه مدنی، یکی از دانشمندان جوان و برتر علوم زمین در سال ۲۰۱۶ که هدایت این تیم تحقیقاتی را بر عهده داشته است، در گفتگویی گفت: خشکسالی انسانی یا اقتصادی-اجتماعی از سایر خشکسالی های شناخته شده در علوم آب مثل خشکسالی هواشناختی، خشکسالی آبی یا هیدرولوژیکی و خشکسالی کشاورزی جدی تر است چرا که این نوع خشکسالی مانند سایر خشکسالی ها با افزایش بارش از بین نخواهد رفت.

◾️به عقیده این استاد شناخته شده و بین المللی مدیریت منابع آب، بدون کاهش جدی مصرف آب در سطح ملی نمی توان به از بین رفتن خشکسالی اقتصادی-اجتماعی ایران امید داشت اما متاسفانه به جای کاهش مصرف هنوز به دنبال افزایش عرضه آب از طریق آب شیرین کردن و انتقال آب و حتی آب های زیرزمینی ژرف هستیم.

🔸️به عقیده این تیم تحقیقاتی ایران از سندروم «ورشکستگی آبی» رنج می برد. به عبارت دیگر منابع موجود آب ایران که به خاطر اثرات اقلیمی و انسانی از گذشته نیز محدودتر شده اند، دیگر جوابگوی نیازهای رو به افزایش بخش آب نیستند. از لحاظ علمی با کاهش جدی تقاضای آب و افزایش بهره وری آب می توان ایران را از حالت ورشکستگی آبی خارج کرد.

▫️اما به عقیده نویسندگان این مقاله تحقیقاتی، فقدان درک درست از ریشه های مشکلات آبی ایران، ساختار نامناسب و نامطلوب حکمرانی و برنامه ریزی آب، عدم هماهنگی متولیان بخش آب کشور با سایر بخش های دولت که اثرات مستقیم بر بخش آب دارند (نظیر اقتصاد، شهرسازی، مسکن، صنعت و …) و هزینه های سیاسی تغییرات بنیادین مورد نیاز در بخش آب (نظیر افزایش قیمت آب و برق) مانع از هرگونه تغییر معنادار عملی در شرایط کنونی می شود.

▫▫▫این کارشناسان با یادآوری بسته دهگانه پیشنهاد شده در تحقیقات قبلی برای حل مشکلات آب کشور این نکته را متذکر می شوند که هر گونه تلاش برای حل مشکلات موجود باید از طریق رویکرد مدیریت تلفیقی (پورتفولیویی) صورت پذیرد. بر اساس این رویکرد با اجرای راهکارهای متعدد به صورت همزمان و موازی می توان مسیر حل مشکلات پیچیده را هموار ساخت.

🔹️🔹️مغز می‌تواند “آینده فوری” را پیش‌بینی کند🔹️🔹️

🔘 مطالعه جدید پژوهشگران نشان داده مغز انسان دارای دو ساعت درونی است که “آینده فوری”(immediate future) ما را پیش‌بینی می‌کند.

🔸️به گزارش ایسنا مطالعه جدید پژوهشگران “دانشگاه کالیفرنیا، برکلی”(University of California, Berkeley) نشان می‌دهد سیستم عصبی ما می‌تواند حتی رخدادهای چند میلی ثانیه بعد را نیز پیش‌بینی کند.

🔸️🔸️یکی از آن دو ساعت درونی، به تجربیات گذشته مربوط است، در حالی که ساعت دیگر وابسته به ریتم یا وزن بدن است اما این در حالی است که هر دو برای حرکت ما در جهان بسیار مهم و حیاتی هستند.

🔸️این ساعت‌های درونی انسان را قادر می‌سازند تا بداند چه زمانی باید پدال گاز ماشین را قبل از اینکه چراغ راهنمایی و رانندگی سبز شود فشار داده و ساختار شناختی آن نیز انسان را قادر می‌سازد تا هنگام خواندن یک آهنگ بدون اینکه خط بعدی آهنگ خوانده شود آن راازحفظ بخواند. کارشناسان پس از بررسی دقت زمان پیش‌ بینی درمیان افراد مبتلا به بیماری پارکینسون ساعتهای درونی بدن را کشف کردند.

🔸️“آسف برسکا”(Assaf Breska) نویسنده ارشد این مطالعه گفت: مطالعه ما نشان می‌دهد زمان‌بندی یک فرایند یکپارچه نیست، اما دو راه متفاوت وجود دارد که ما پیش‌بینی‌های آنی را انجام می‌دهیم و این بستگی به قسمت‌های مختلف مغز دارد.

▫️پژوهشگران طی این مطالعه نقاط قوت و ضعف افرادمبتلابه بیماری“پارکینسون”وافرادمبتلا به“زوال مخچه”(cerebellar degeneration) را مورد بررسی قرار دادند.

▫️▫️آنها زمان‌بندی ریتمیک را به زمان‌بندی غده عصبی مغز و زمان‌بندی فاصله را به مخچه متصل کردند. هر دو ناحیه مغز با حرکت و درک شناختی، مرتبط هستند.

◾️نتایج آزمایشات آنها نشان داد که اگر عملکرد یکی از این ساعت‌ها مختل شود، ساعت دیگر می‌تواند کار خود و آن ساعت را هر چند که سخت باشد، انجام دهد.

🔸️پژوهشگران این مطالعه در انتها گفتند درمان غیر دارویی زمان‌بندی عصبی می‌تواند شامل بازی‌های کامپیوتری برای تمرین مغز و برنامه‌های گوشی‌های هوشمند، تحریک مغزی عمیق و تغییرات طراحی محیطی باشد.

“National Academy of Sciences” ✍

روش های مطالعه آینده

🔹️🔹️روشهای مطالعه آینده🔹🔹️
(بخش چهارم)
🔘تحليل ريشه اي علت ها (RCA)
 (Root causes analysis)
💢اين روش با بهره گيري از رويكردي تركيبي براي حل مساله به كار ميرود.
▫️▫️▫️هدف اين روش درك علل تاريخي وقوع رويدادهابراي پيش نگري ومدلسازي آينده است.
◀️  در فرايند. اجراي اين روش به پرسشهايی ازاين دست ،پاسخ داده مي شود:
✔چه اتقاقي افتاده است؟
What happened?
✔چگونه اتفاق افتاده است ؟
How it happened?
✔چرا اتفاق افتاده است؟
Why it happened?
✍دکترسعیدخزائی
#روش_مطالعه_آینده
✅آینده هم اکنون است✅
کانال رسمی دکتر سعید خزائی شما را به سفر هیجان انگیز آینده دعوت می کند.
Sent from my iPhone

?️?️تحول سیستم‌های آموزشی جهان?️?️

?آینده‌پژوهان معتقدند تمدن بشری در آستانه جهش‌هایی غول‌آسا قرارگرفته است و از آن به‌عنوان موج چهارم توسعه یاد می‌کنند؛ جهشی که از همگرایی چهار فناوری نانو، زیستی،اطلاعات و شناختی حاصل می‌شود.

▫️همگرایی، فرآیندی است که طی آن فناوری‌‌ها و علوم کنونی با یکدیگر ادغام‌شده و دستگاه‌ها یا برنامه‌های کاربردی جدیدی را به وجود می‌آورند.

♦️یکی از مهم‌ترین فناوری‌هایی که همگرایی آن با دیگر فناوری‌ها، دستاوردهای بزرگی برای بشر داشته است، فناوری اطلاعات است.پژوهشگران این حوزه، موفق شدند یکی از رویاهای دور از ذهن انسان‌ها را به واقعیت نزدیک کنند. رویایی که شاید همه ما آن را در سر داشته‌ایم؛ وسیله‌ای که اطلاعات را به‌سرعت وارد مغز ما کند و نیاز به گذراندن کلاس آموزشی نداشته باشیم!

☆محققان ادعا می‌کنند دستگاهی ساخته‌اند که اطلاعات مختلف را مستقیما به مغز انسان آپلود می‌کند. این وسیله، می‌تواند گام بزرگی در تحول سیستم‌های آموزشی جهان باشد.

?️?️معرفی کتاب?️?️

«تفکر طراحی در کسب‌وکار»
⁣نویسنده: جین لیدکا – تیم اگیلوی

? ⁣⁣تفکرطراحی یا به‌عبارتی مانند طراحان اندیشیدن رویکردی نظام‌مند برای طرح مساله است که با مشتریان و توانایی خلق آینده‌ای بهتر برای آن‌ها آغاز می‌شود و اقرار می‌کند که احتمالا از همان ابتدا به این هدف نایل نمی‌شویم. ⁣کتاب «تفکر طراحی در کسب‌وکار» با اشاره به نمونه‌های واقعی و ملموس به داستان مدیرانی می‌پردازد که به متفکر طراحی تبدیل شده اند، و با ⁣ارایه ابزارهای کاربردی به کارآفرینان و نو آفرینان کمک می‌کند تا در مسیر موفقیت قرار بگیرند.

??ساختمانهاى هوشمنددرتعریف آينده صنعت ساخت وساز??

?یک نظرسنجی در یک مرکز هوشمند ساخت و ساز (CIC) در پی نظر سنجی که انجام داد، پی برد که ۴۹ درصد از این افراد در حال حاضر از مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، استفاده می‌کنند و ۱۰ درصد از این افراد قصد دارند از این تکنولوژی در سال جاری استفاده کنند.

?بنابر این نظر سنجی BIMبه نحوی آینده صنعت ساخت و ساز را تشکیل می‌دهد.

▫️علیرغم اشتیاق به BIM، این نظرسنجی نشان داد که ۸۲ % پاسخ دهندگان فقط از BIMدر کمتر از ۲۵ درصد از پروژه‌هایشان استفاده کرده‌اند که آن ۲۵ % نیز یابه صورت محدود ازاین تکنولوژی بهره جستند و یا کاملاً بی‌نیاز به BIMبودند.

▫▫هرچند پاسخ دهندگان، طراحی آسان و توانایی بالا در کاهش هزینه‌ها، برنامه ریزی و طراحی یک پروژه را از مزایای BIMمی‌دانستند، اما نظرسنجی مشخص کرد که اکثر استفاده کنندگان از BIM تنها به دلیل صرفه جویی در هزینه و افزایش بهره‌وری، از این روش استفاده کرده‌اند.

?️?️آینده محیط زیست?️?️

?درختان مصنوعی:درختان مصنوعی که کربن هوا را جذب می کنند.

▫️▫️دانشمندان با الهام گرفتن از درخت، راه حل مناسبی برای کاهش انتشار دی اکسید کربن یافته اند.
◾️پروفسور Klaus S Lackner مدت زیادی بر روی طرح درختان مصنوعی کار کرده است. درختان مصنوعی آقای Lackner به هیچ وجه شبیه درخت واقعی نیست، ولی عملکردهای پایه آنها را تقلید می کند و یا بهتر بگوییم با الهام از درختان طبیعی، دی اکسید کربن موجود در هوا را گرفته و در جایی دیگر بصورت کاربردی از آن استفاده می کند.

▫️این دانشمند راه حلهای مختلف انتشار دی اکسید کربن را که از سوختن سوختهای فسیلی ایجاد می شود را مطالعه کرده است. دی اکسید کربن جمع شده به این روش، صرف توسعه زیست سوختهاوسوختهای مصنوعی خواهدشد.همچنین ممکن است برای تولید هوای غنی از کربن در گلخانه ها برای کشاورزی استفاده شود و همچنین کاربرد برای تولید متریالهای مختلف از جمله سیمان و یا مواد آرایشی!

✍دکتر سعید خزائی

?️?️آینده اقتصاد انرژی?️?️

?انرژی همواره منبعی استراتژیک بوده و در آینده نیز در دسترس بودن منابع کلیدی انرژی، همین مفهوم را خواهد داشت.

▫ ده شرکت بزرگ نفتی دنیا ملی هستند، كه به شکل ایالتی کنترل می‌شوند.افزون براین، بسیاری از صاحبان میادین نفتی باقیمانده،از نظرسیاسی، می‌توانند تمام انرژی ومنابع توليدی خود را،ملّی کنند.ونزوئلا معمولاً به عنوان نقطه مشکل آفرین قلمداد می‌شود، که برخی از مهم‌ترین ذخایر باقی مانده را در خود جای داده است.

▫ اما لیبی، نیجریه (که هشتمین کشور از لحاظ منابع نفتی است) بولیوی، پرو، اکوادور، آنگولا و سودان کشورهایی هستند که ممکن است توليد نفت برای کشورهای خارجی را متوقف سازند و یا مشکلاتی در این زمینه ایجاد کنند. تمامی این موارد مهم است، چون ما در حال وارد شدن به دوره بحرانی تاریخی هستیم، منابع (همه چیز از نفت و آب گرفته تا اورانیوم و غلات ) در حال کم شدن هستند،بنابراین تلاش نسنجیده‌ای از سوی کشورهای وابسته به انرژی، چشم به سوی کشورهایی که می‌توانند این گرسنگی و کمبود را جبران کنند، داشته و این مسأله تا زمانی ادامه دارد که فناوری بتواند راه حل مناسب‌تری فراهم کند.

▫تشویش ناشی از انرژی با تناقض بین نیاز به دست‌یابی ایمن به منابع آینده از یک‌سو و درگیر شدن با مسأله نیاز به کاهش مراسلات و قطع وابستگی از سوی ديگر تشدید می‌شود. همین مسأله درباره دیگرمواد کلیدی نیز صادق است و توسعه آینده به میزان زیادی تحت تأثیر قیمت و شرایط این منابع قرار دارد.

? این مسأله را “گردن بطری” می‌نامند. اين زمان مقطعی است كه درآن رشدجمعيت، توسعه اقتصادی و تخریب محیط زیست بیشترین استرس و تنش را به زمین وساکنان آن وارد می‌سازد. در نتیجه معاملات منابع به طور روز افزون بر پایه “پرسشهای بدون پاسخ” اداره می‌شود.

◾در بلند مدت، کمبود منابع عمومی و انرژی، به کمک فناوری برطرف می‌شود. اما در حال حاضر كمبود انرژی ( به همراه تغییرات آب و هوایی و پایداری ) غالب خواهد بود.

▫اکثر مطالعات، پیش بینی می‌کنند که حداکثر تولید نفت در ۲۰۲۰ خواهد بود. تأمین کنندگان نیز منابع راتاسال ۲۰۵۰ از دست خواهند داد.گاز و ذغال‌سنگ نیز همین طور خواهد بود .در نتیجه، نیروگاه‌های هسته‌ای دوبارهً مورد توجه قرار می‌گیرند. استفاده گسترده از انرژی باد و بالاخص نیروگاه خورشیدی نیز بخش اعظم سرمایه گذاری آینده را تشکیل می‌دهند. اگرچه جایگزینی موفق آنها با نفت،ذغال‌سنگ وگاز،بدون تغییرات اساسی در روش مصرف انرژی، بسیار دشوار است.

✍دکتر سعید خزائی