??چالش های آینده انرژی??

? انرژی همواره منبعی استراتژیک بوده و در آینده نیز در دسترس بودن منابع کلیدی، همین ویژگی را خواهد داشت.

 

▫️ ده شرکت بزرگ نفتی دنیا ملی هستند، كه به طور ایالتی کنترل می‌شوند. بعلاوه بسیاری از صاحبان میادین نفتی باقی‌مانده، از نظر سیاسی، گرایش‌های چپ داشته و می‌توانند تمام انرژی و منابع توليدی را درون مرز خود، ملّی کنند. ونزوئلا معمولاً به عنوان نقطه مشکل آفرین قلمدادمیشود، که برخی از مهم‌ترین ذخائر باقی مانده را در خود جای داده است. اما لیبی، نیجریه (که هشتمین کشور از لحاظ منابع نفتی است) بولیوی، پرو، اکوادور، آنگولا و سودان کشورهایی هستند که ممکن است توليد نفت برای کشورهای خارجی را متوقف کنند و یا مشکلاتی در این زمینه ایجاد کنند.

 

◾️ تمامی این موارد مهم است، چون ما در حال وارد شدن به دوره بحرانی تاریخی هستیم، منابع (همه چیز از نفت و آب گرفته تا اورانیوم و غلات ) در حال کاهش هستند، بنابراین نگاه  کشورهای وابسته به انرژی، به سوی کشورهایی است که می‌توانند این گرسنگي و کمبود را جبران کنند و این مسأله تا زمانی که فناوری بتواند راه حل مناسب‌تری ارائه کند، ادامه دارد.

 

▫️ تشویش ناشی از انرژی با تناقض بین نیاز به دست‌یابی ایمن به منابع آینده از یک‌ سو و درگیر شدن با مسأله نیاز به کاهش مراسلات و قطع وابستگی از سوی ديگر تشدید می‌شود. همین مسأله در مورد سایر مواد کلیدی نیز برقرار است و توسعه آینده تا حد زیادی تحت تأثیر قیمت و شرائط این منابع قرار دارد.

 

 

✍️دکتر سعید خزائی