??ساختمانهاى هوشمنددرتعریف آينده صنعت ساخت وساز??

?یک نظرسنجی در یک مرکز هوشمند ساخت و ساز (CIC) در پی نظر سنجی که انجام داد، پی برد که ۴۹ درصد از این افراد در حال حاضر از مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، استفاده می‌کنند و ۱۰ درصد از این افراد قصد دارند از این تکنولوژی در سال جاری استفاده کنند.

?بنابر این نظر سنجی BIMبه نحوی آینده صنعت ساخت و ساز را تشکیل می‌دهد.

▫️علیرغم اشتیاق به BIM، این نظرسنجی نشان داد که ۸۲ % پاسخ دهندگان فقط از BIMدر کمتر از ۲۵ درصد از پروژه‌هایشان استفاده کرده‌اند که آن ۲۵ % نیز یابه صورت محدود ازاین تکنولوژی بهره جستند و یا کاملاً بی‌نیاز به BIMبودند.

▫▫هرچند پاسخ دهندگان، طراحی آسان و توانایی بالا در کاهش هزینه‌ها، برنامه ریزی و طراحی یک پروژه را از مزایای BIMمی‌دانستند، اما نظرسنجی مشخص کرد که اکثر استفاده کنندگان از BIM تنها به دلیل صرفه جویی در هزینه و افزایش بهره‌وری، از این روش استفاده کرده‌اند.