?️?️چگونگی پیدایش بحران اقتصادی در ایران?️?️

?سکانس اول:ترکیه
تحریمهای امریکا ضد آنکارا موجبات کاهش ارزش لیر ترکیه را فراهم ساخت.رجب طیب اردوغان برای جلوگیری از گسترش بحران از مردم کمک خواست و خبرها گویای آن بود که مردم در صف های طولانی برای فروش ارز و طلا وارد عرصه ی نبرد اقتصادی شدند

?سکانس دوم:ایران
خبر خروج ترامپ از برجام و تهدید به تحریم پیش از آن که خود تحریم تاثیراتی را موجب شود، زمینه ساز حضور مردم برای خرید ارز و طلا شد.مردم کم و بیش دیدند که نهادهای دولتی و حکومتی در حال خرید ارز و سکه هستند و در چنین شرایطی چه توقعی ازمردم میتوان داشت؟

▫▫هیچکس از مردم درخواست مساعدت و همکاری نکرد و نباید می کرد،زیرا میدانستند که دست اندرکاران طی سالیان با رفتارهای خویش “اعتماد ملی”را از مردم سلب کرده اند.

◾شاید سالهاست که دیگر کودکان قلک خود را برای کمک به جبهه نمی فرستندودربلایای طبیعی کمکهای خود را در اختیار نهادهای متولی قرار نمی دهند و ترجیح میدهند اینکار را به سلبریتی ها واگذارند.

?پایه های اقتصاد ازجایی متزلزل شدکه اعتماد ویران شد.بجاست،اگر جایی هست دولتمردان بکوشندتا مرحوم اعتماد ملی را احیا کنندو اینکار جز مبارزه بی امان با مفسدان و رانت خواران امکان پذیر نیست.

?سالها پیش از این کسی گفته بود برای حفظ و گسترش مرزهای دموکراسی باید بکوشیم قدرت اقتصادی برای صاحبان آن،قدرت سیاسی به همراه نیاورد و قدرت سیاسی نباید به ابزاری برای منافع اقتصادی بدل شود.

▫تا زمانی اراده ی حاکمیت بر جداسازی این دو حوزه نباشد،نه اعتماد رفته برخواهد گشت و نه شاهد حضور همدلی مردم با نظام خواهیم بود.

….و وای بر نظامی که از حمایت مردم خویش برخوردار نباشد.

✍دکتر سعید خزائی