?️?️نگاهی به شهری در آینده?️?️

? تصویری که درزیرمشاهده می کنید نزدیکترین چیزی است که از یک شهر در آینده انتظار می رود.این تصویر توسط Gelmi Estúdio de Arte برزیلی طراحی شده است.

◾◾تکنولوژی ماشین های هوانورد به وضوح مشهود است. چیزی که در مورد آن جالب است این است که این تکنولوژی به شکلی محسوس زندگی شهری را از سطح زمین، به آسمان برده است. این قضیه نه تنها کیفیت زندگی در یک شهر را افزایش می دهد، بلکه کیفیت هوای شهری را نیز دگرگون خواهد ساخت.

▫▫درتصویرنمونه ای ازایستگاه سوخت برای خودروهای هوانورد که در آن برای شارژ شدن خودرو هایشان توقف می کنند. برج مرکز کنترل ترافیک (چیزی شبیه برج مراقبت خودمان) هم در تصویر مشهود است. برجی که برپا شده تا بر ترافیک هوایی نظارت و کنترل داشته باشد. قطار مشاهده شده دراین تصویرقطعا از سیستمی بدون اصطکاک بهره خواهد برد.

◾◾در آخر، فردی که سگش را همراهی می کند مشاهده می شود. اگر به دقت نگاه کنید می بینید که سگ، در واقع یک ربات است. خب به چه دلیل یک ربات سگ نیاز داردتا به پیاده روی برده شود؟ زیرا که صاحبش از این همراهی لذت ببرد.