?️?️تهدید حقوق بشر از سوی تکنولوژی?️?️ (بخش سوم)

?چرا تکنولوژی آینده انسان‌ها را تهدید می‌کند؟

▫️این تلاش‌ها با اینکه قابل ستایش هستند اما کافی نیستند. دولت‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها، حزب‌های سیاسی و شرکت‌های خصوصی به‌ویژه آنهایی که از تکنولوژی هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، باید به استفاده درست و مثبت از هوش مصنوعی متعهد باشند. در کنار این تعهد باید نظارت و کنترل جدی تحت یکسری قوانین سختگیرانه هم وجود داشته باشد. در نهایت هر تدبیری که اتخاذ می‌کنیم، باید ابتدا این مساله را برای مردم روشن کنیم که زندگی انسان‌ها به‌طور روزافزون درحال گره‌خوردن به تکنولوژی یادگیری ماشین وسیستمهای هوشمند است.این گره‌خوردن البته باعث بهبود سطح زندگی و سلامت انسان‌ها در بخش‌های مختلفی از جمله تحقیقات پزشکی و درمان، سیستم حمل و نقل، سلامت اجتماعی و محافظت از محیط زیست خواهد شد. اما در دیگر بخش‌ها این گره‌خوردن انسان با هوش مصنوعی باعث ایجاد یک‌سری نگرانی‌ها می‌شود.

▫▫تکنولوژی‌های کامپیوتری مرتبط با هوش مصنوعی در راستای نظارت و دنبال‌کردن اعمال و رفتارها، ردیابی حرکات و لوکیشن افراد، سلامت وحتی سلایق وروابط دوستانه انسانها به‌کارگرفته خواهندشد.این سیستم‌ها به مرورباعث شکل‌دهی رفتارهای انسان‌ها شده و ما را به سمت «خود نظارتی» کشانده که موجب محدودسازی شدید آزادی و تضعیف آرمان‌ها و ایده‌آل‌های حقوق بشر خواهند شد. حال مساله اصلی اینجاست؛ ظرفیت سیستم‌های هوش مصنوعی باعث از بین رفتن مرز بین مزیت‌ها و معایب این تکنولوژی شده است.علاوه براین تکنولوژیهای کامپیوتری به‌شدت باعث تقسیم ناعادلانه قدرت بین شهروندان و دولتها می‌شوند. بنابراین اگر این تکنولوژی توسط سازمان‌های بین‌المللی کنترل و نظارت نشوند، هوش مصنوعی می‌تواند به یک تهدید مهم و نگران‌ کننده برای حقوق‌بشر و آینده انسان تبدیل شود.