?️?️آینده محیط زیست?️?️

?درختان مصنوعی:درختان مصنوعی که کربن هوا را جذب می کنند.

▫️▫️دانشمندان با الهام گرفتن از درخت، راه حل مناسبی برای کاهش انتشار دی اکسید کربن یافته اند.
◾️پروفسور Klaus S Lackner مدت زیادی بر روی طرح درختان مصنوعی کار کرده است. درختان مصنوعی آقای Lackner به هیچ وجه شبیه درخت واقعی نیست، ولی عملکردهای پایه آنها را تقلید می کند و یا بهتر بگوییم با الهام از درختان طبیعی، دی اکسید کربن موجود در هوا را گرفته و در جایی دیگر بصورت کاربردی از آن استفاده می کند.

▫️این دانشمند راه حلهای مختلف انتشار دی اکسید کربن را که از سوختن سوختهای فسیلی ایجاد می شود را مطالعه کرده است. دی اکسید کربن جمع شده به این روش، صرف توسعه زیست سوختهاوسوختهای مصنوعی خواهدشد.همچنین ممکن است برای تولید هوای غنی از کربن در گلخانه ها برای کشاورزی استفاده شود و همچنین کاربرد برای تولید متریالهای مختلف از جمله سیمان و یا مواد آرایشی!

✍دکتر سعید خزائی