?️?️آینده جرایم?️?️ (بخش دوم)

?در آینده فناوری به اندازه‌ای مفید خواهد شد که انتظار میرود پایگاه داده‌ها به صورت بخشی از کارت هویت زیستی ملی، توسعه یابند. به این ترتیب هر فرد در جامعه برای امنیت خودش هم که شده، در فهرست اين پایگاه‌ها قرار می‌گیرد.

▫️▫️اضافه کردن نوعی GPS و سایر ابزارهای موقعیت ياب نیز ایده‌ای منطقی به نظر می‌رسد. مشکلی که در این زمینه وجود دارد امنيت است. چرا كه وقتي همه شهروندان به عنوان مظنون فرض شوند، تغییرات هوشمندانه‌ای باید در نحوه‌ی اجراي كارها از نظارت گرفته تا قانون گذاری صورت گیرد. موارد ديگري نیز در مورد امنیت و دقت اطلاعات وجود دارد.

▫️این بحث بر این فرض استوار است که در آینده، افراد،خودمرتکب جرم می‌شوند.در انگلیس و دردهه اخيرتعداد دزدان خانگی حدود ۴۵ درصد کاهش یافته است. در حالي كه سرقت هويت و کلاه‌برداری اينترنتی براي مردم بسيار نگران كننده تر از سرقت اتومبيل يا كيف قاپي از آن‌هاست.

▫️اين گونه سرقت‌ها ديگر مال گذشته است و اكنون بايد به فكر آواتار اموات بود كه در فضای مجازی مرتكب جرم می‌شود و راست راست در خیابان‌های اينترنتي راه می‌رود.

◾️جهانی شدن نیز از جمله عوامل مهم است چرا كه اکنون برخی از محصولات دارای قیمت پایین‌تر بوده و دزدیدن آنها منطقی به نظر می‌رسد. در نتیجه چیزهای جدیدی که دزدان برای سرقت انتخاب می‌کنند شامل پول نقد، چک‌ها، لپ تاپ و گوشی‌های همراه خواهد بود. تغییر روند دیگری نیز به سمت مواد مخدر وجود دارد. بین مواد مخدری که فرد مصرف می‌کند و نوع جرمی که مرتکب می‌شود رابطه وجود دارد. مواد مخدر مورد توجه کراک و کوکائین است که مصرف کنندگان آن معمولاً جرم‌های خیابانی را انجام می‌دهند، چون به مهارت و برنامه ریزی کمتری نسبت به دزدی‌های دیگر نیاز دارد.

ادامه دارد…..

✍دکترسعیدخزائی