روش های مطالعه آینده

🔹️🔹️روشهای مطالعه آینده🔹🔹️
(بخش چهارم)
🔘تحليل ريشه اي علت ها (RCA)
 (Root causes analysis)
💢اين روش با بهره گيري از رويكردي تركيبي براي حل مساله به كار ميرود.
▫️▫️▫️هدف اين روش درك علل تاريخي وقوع رويدادهابراي پيش نگري ومدلسازي آينده است.
◀️  در فرايند. اجراي اين روش به پرسشهايی ازاين دست ،پاسخ داده مي شود:
✔چه اتقاقي افتاده است؟
What happened?
✔چگونه اتفاق افتاده است ؟
How it happened?
✔چرا اتفاق افتاده است؟
Why it happened?
✍دکترسعیدخزائی
#روش_مطالعه_آینده
✅آینده هم اکنون است✅
کانال رسمی دکتر سعید خزائی شما را به سفر هیجان انگیز آینده دعوت می کند.
Sent from my iPhone