نشانی:میدان آزادی ابتدای بزرگراه جناح، بلوارصالحی خیابان ولدخانی جنوبی کوچه صفا پلاک ۶ واحد ۴

تلفن : ۶۶۰۲۱۱۴۶-۶۶۰۵۳۴۷۶

فکس: ۶۶۰۴۸۵۶۱